Bli en bedre lytter

Er du alltid den som snakker mest? Er du flink til å konversere og kan prate i timevis? Da er du kanskje ikke like flink til å lytte til andre, som du er til å snakke selv.

Kommunikasjon består like mye av å høre på hva den andre har å si, som å bidra selv i samtalen. Femelle gir deg noen enkle tips.

Mange tar lytting for gitt og er mer fokusert av hva som kommer ut av egen munn, enn å ta til seg det andre sier. En dialog hadde ikke funnet sted om man ikke legger like mye vekt på å lytte som å føre samtalen. Har du noen gang tenkt over hvordan du fremstår ovenfor personene du snakker med? Det kan være utrolig frustrerende å snakke med noen som snakker kun om seg og sitt, og aldri lar den andre slippe til.

Å være en god lytter innebærer å ha forståelse, tålmodighet og interesse for det den andre sier. Det viser du best ved å se, oppfatte og snakke. Kroppsspråket, er en viktig del av å kommunisere, og er også en del av å lytte. Lytting har enkel oppskrift: Du hører det verbale, du ser kroppspråket, du oppfatter budskapet, og gir respons ved å snakke.

Det finnes tre måter å lytte på:

Indre lytting. Når andre forteller om opplevelser og erfaringer trekker man ofte paralleller til seg selv. Lignende situasjoner man selv har erfart. Man tenker hvordan man selv ville tenkt, gjort og følt. Det skjer automatisk. Disse tankene burde du sette til side og tenke heller på hva vil samtalepartneren vil høre. Rådene man gir den andre er ikke nødvendigvis det du ville gjort selv. Indre lytting handler om å lytte med et åpent sinn.

Fokusert lytting. Her lytter du ved å være fokusert på hva den andre sier. Du tar til deg det som blir sagt og visualiserer det som blir fortalt. Fokusert lytting dreier seg om å være engasjert og oppriktig interessert i hva den andre har å si. Alle viktigst, vi ser det fra samtalepartnerens synsvinkel.

Global lytting. Dreier seg om følelser, empati og å lese mellom linjene. Man bryr seg genuint om hva den andre har å si og vi er ikke redd for å vise det med verken ord eller kroppsspråk. Du er interessert i hva som blir sagt, men du bryr deg samtidig om hvordan den andre personen føler overfor det personen forteller.

For å kommunisere effektivt må senderens (talerens) og lytterens (mottakerens) hensikt falle sammen. Neste gang du er i dialog med noen, prøv å tenk etter hvilken måte du lytter på. Det er også viktig å ta til seg det som blir sagt, reflektere og tenke seg om før man svarer. Vis interesse og still gjerne spørsmål, men for all del ikke avbryt den andre. Tenk etter hvordan du vil andre skal oppføre seg når du snakker til dem.

Ved å bli en bedre lytter vil du garantert få andre stole på deg og betro seg lettere til deg i fremtiden. Kanskje får du også høre noe du aldri hadde trodd du skulle få høre. Så, et godt tips er å holde munn og bruke ørene i stedet.Kilder: Personligutvikling.no, helhetsforum.no
Bildekilde: Thinkstock photos

Skrevet av: Femelle

Legg igjen en kommentar

Vis
Skjul