Studenthverdag i forandring

Sosiale medier, flere studentboliger, og nettbasert undervisning, er viktige stikkord for fremtidens studenter.

Høst betyr skolestart, og skolestart betyr for mange nytt bosted. Det er ingen nyhet at boligsituasjonene i de store byene har vært vanskelig for studenter, spesielt i de store byene. En av de mest attraktive byene for nye studenter er Oslo, og her finnes rundt 7500 studentboliger. Ettersom omlag 50.000 studenter befinner seg i tigerstaden hvert år, trenger man ikke ty til avansert matematikk for å forstå at flesteparten av studentene må ut på det private leiemarkedet for å skaffe seg bolig.

Studentboliger er imidlertid et hett tema i studiebyer over hele landet, og det settes stadig i verk tiltak for å bedre hussituasjonen for studentene. I de kommende årene vil studenter i Norge kunne nyte godt av boliger som er godt tilrettelagt for personer med funksjonshemminger, som er energieffektive, og som er teknologisk oppdaterte.

Om lag 1500 nye studentboliger er under oppføring i 2010.

Teknologien har gjort sin innmarsj

Sosiale medier har blitt en selvfølge i de flestes liv, og nå kommer også utdanningsinstitusjonene ruslende etter. Før søknadsfristene for høyere utdanning gikk ut i april 2010, kunne Universitetet i Stavanger konstatere at deres satsning på rekruttering via sosiale medier var en suksess. UiS tok i bruk både Facebook, YouTube og Twitter i sin innsats for å trekke til seg flere studenter.

Sannsynligvis vil man se at flere universiteter og høgskoler i økende grad vil benytte seg av sosiale medier, både i rekruttering og undervisningssammenheng. Fremtidens studenter vil forvente at universitetene henger med i svingene på det teknologiske plan.

Podcasts av forelesninger, studieapplikasjoner for mobiltelefoner, webradio, blogging og digitale lærebøker er langt i fra science fiction. Allerede i år er et prøveprosjekt i gang på masterkurset i geologi ved Universitetet i Oslo. Her fikk 40 studenter utdelt en iPad ved studiestart, som rommer alle pensumbøker og gratis tilgang til praktiske applikasjoner som er relevante for studiet.

Endringer i studiesituasjonen
En tendens som har vært økende de siste årene, er at studentmassen stadig blir eldre og eldre. Det viser seg at fordelingen mellom studenter som kommer rett fra videregående og studenter som har passert 40 år, er nokså jevn.

Det er ikke usannsynlig at dette er et fenomen som er kommet for å bli. I fremtiden vil det kanskje ikke være så uvanlig å ta utdanning to eller flere ganger i løpet av livet. Stadig høyere krav til fagkompetanse i arbeidsivet gjør at mange kjenner behovet for å friske opp kunnskapene de har, eller velge en helt ny karrierevei når de er midtveis i livet.

Dessuten har terskelen for å komme i gang med utdanning uten å slutte i jobben blitt lavere. Det finnes drøssevis av nettstudier som fint lar seg kombinere med jobb. I tillegg vil man sannsynligvis oppleve at tradisjonelle og nettbaserte studieformer i økende grad kombineres i fremtiden. Videokonferanser, online-klasserom og annen nettbasert kontakt vil antageligvis få en stadig viktigere funksjon.

Hvordan tror du fremtidens studenter vil oppleve studiehverdagen?Kilder: studenthovedstaden.no, studenttorget.no, utdanningsnytt.no, universitas.no
Bildekilde: Thinkstock photos

Skrevet av: thea

Thea Sofie Melberg er 26 år og bor i Oslo. Hun elsker populærkultur,
og spesielt musikk. Når hun ikke skriver for femelle.no eller blogger på http://paapp.blogspot.com, jobber hun som reporter og programleder i Radiorakel.

Legg igjen en kommentar

Vis
Skjul