Vilkår og betingelser for Femelles bloggportal

Først og fremst – Velkommen som blogger hos Femelle.no! Som blogger hos oss godtar du våre vilkår og betingelser, samt også våre flotte fordeler.

1. Beskrivelse av vår bloggportal

Femelle.no sin bloggportal tilbyr den fantastiske plattformen WordPress.org, som uten tvil er den beste på markedet, og som flesteparten av seriøse bloggere foretrekker. Den er kanskje litt vanskelig å forstå seg på i begynnelsen, men heldigvis for dere, så tilbyr Femelle.no hjelp til både design og andre henvendelser. Du vil selv være ansvarlig for alle aktiviteter forbundet med brukernavnet ditt, og for å beskytte passordet.

Vår bloggportal er samtidig også eksklusiv. Det vil si at vi maks godtar 100 bloggere på vår plattform.

Femelle.no fraskriver seg alt ansvar og erstatningsansvar for tilgjengeligheten, punktligheten, sikkerheten eller påliteligheten til tjenesten eller annen kundeprogramvare. Vi forbeholder oss også retten til å endre tjenesten med eller uten varsel, når som helst og uten erstatningsansvar overfor deg. Om noe uforutsett skulle oppstå og vi blir tvunget til å stoppe tjenesten, vil vi informere deg om dette snarest.

Du må være minst 16 år gammel for å bruke Femelles bloggtjeneste.

2. Korrekt bruk av din blogg

Du samtykker i at du er ansvarlig for din egen bruk av tjenesten, for innlegg som du foretar og for eventuelle konsekvenser. Du samtykker i at du vil bruke tjenesten i overensstemmelse med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter.

Femelle.no forbeholder seg retten til å slette, fjerne, eller endre alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på bloggere/femelle.no, hvis vi har grunn til å tro at det: (a) strider mot norsk lov, (b) ikke følger avtalevilkårene, (c) kan oppfattes som støtende, rasistisk, ærekrenkende, truende, obskønt eller pornografisk, (d) bryter åndsverkloven, (e) er gjort forsøk på å fjerne/skjule våre annonser/bannere på bloggene, (f) inneholder uriktige påstander om enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner.

Vi forventer at du bruker sunn fornuft, viser god dømmekraft og er forsiktig når du bruker vår bloggportal.

Femelle.no bifaller, støtter, representerer eller garanterer ikke sannheten, nøyaktigheten eller påliteligheten av kommunikasjon som legges inn via tjenesten, og bifaller heller ikke meninger som ytres via tjenesten. Du er klar over at tillit til materiell som legges inn via tjenesten, er på eget ansvar.

3. Annonser

Som blogger hos oss godtar du at Femelle.no har toppbannerannonse (980x300px) og en skyskraperannonse (180x500px) på din blogg. Disse annonsene skal til en hver tid være synlige og plassert på korrekt plass, hvor Femelle.no har plassert annonsene. Du kan da som blogger ikke gjøre drastiske endringer i ditt bloggdesign, men står fritt til å endre header, profilbilde, fonter, farger og annet innhold i sidemenyen på bloggen din. Om vi merker at du bryter denne avtalen, står vi fritt til å endre tilbake ditt design og plassere annonsene på riktig sted. Du er også inneforstått med at Femelle har retten til å ha en kampanjelink ovenfor din bloggheader. Denne skal aldri fjernes!

Om du ønsker å selge egne annonser, gir Femelle.no deg tillatelse til dette, så lenge eventuelle annonser blir plassert i sidemenyen på bloggen din, nedenfor profilbildet ditt.

NB! Skulle det skje at du som blogger i ettertid nekter å ha Femelles annonser oppe, så vil det resultere i at vi tilbake ikke vil reklamere for din blogg, altså vil du ikke få utbytte av våre fordeler.

4. Generelle prosedyrer for bruk og lagring

Du samtykker i at Femelle.no ikke har ansvar eller erstatningsansvar for sletting av, eller mislykket lagring eller overføring av, innhold og annen kommunikasjon opprettholdt av tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å sette grenser for bruk og lagring etter eget skjønn, når som helst og uten forvarsel. Om blogger flytter fra Femelles bloggportal uten noen form for advarsel eller info på forhånd, så tar vi oss friheten til å slette bloggen, da den da vi ta opp unødvendig plass på vår server.

5. Immaterielle rettigheter

Du samtykker i at Femelle.no eier alle rettigheter, titler og interesser for tjenesten, deriblant alle immaterielle rettigheter. Femelle.no-rettighetene er beskyttet ifølge norske og internasjonale lover om immaterielle rettigheter. I henhold til dette samtykker du i at du ikke skal kopiere, endre eller lage avledet arbeid fra tjenesten. Du samtykker også i at du ikke skal bruke roboter, edderkopper eller andre automatiske enheter eller manuelle prosesser til å overvåke eller kopiere noe innhold fra tjenesten.

Femelle.no påberoper seg ikke eierskap eller kontroll over innhold som sendes, postes eller vises av deg på/via Femelles tjenester. Du eller en tredjeparts lisensgiver beholder alle patenter, varemerker og opphavsretter for innhold som du sender, poster eller viser på/via Femelles tjenester, og du er ansvarlig for å beskytte disse rettighetene. Ved å sende, legge inn eller vise innhold på/via Femelles tjenester som skal være tilgjengelige for allmennheten, gir du oss en global, ikke-ekskluderende, royalty-fri lisens til å reprodusere, publisere og distribuere slikt innhold på Femelles tjenester med det formål å vise og distribuere Femelles tjenester. Femelle.no forbeholder seg også retten til å avslå å godkjenne, legge inn, vise eller sende innhold etter eget skjønn.

Du stiller deg ansvarlig for og garanterer at du har alle nødvendige rettigheter og fullmakt og myndighet til å gi rettighetene som her er beskrevet til ethvert innsendt innhold.

6. Lovvalg; jurisdiksjon; tvister

Disse vilkårene for bruk reguleres og tolkes i henhold til norsk lovgivning. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

Vis
Skjul