Derfor er egoisme viktig i hverdagen

Skrevet av: Charlotte Olsen

I dagligtalen er gjerne egoisme sammenfallende med lav moral og hensynsløshet. I praksis derimot, trenger litt egoisme slett ikke å være ensbetydende med noe negativt. Litt egoisme vil på lang sikt være avgjørende for din egen lykke.

Vi mennesker får i stor grad altruisme, eller selvoppofrelse, inn med morsmelken. Vi lærer at dette er en viktig del av livet, og at vi skal oppføre oss på en slik måte at det tjener menneskene rundt oss. Men har vi egentlig et solid grunnlag for å tjene de rundt oss godt dersom vi ikke har det bra selv?

Rasjonell egoisme med egen lykke som mål
Filosofen Ayn Rand mener at alle mennesker bør ha som mål å oppnå et lykkelig liv. Rasjonell egoisme, egeninteresse og tilfredsstillelse av dine behov, fører til en bedre selvfølelse, og er det som fører til et bedre og lykkeligere liv for deg selv. Det betyr at det noen ganger vil være nødvendig å foreta handlinger som gjør at du selv tjener på dem på lang sikt. Det er på tide å prioritere selvpleie, jenter.

En nødvendighet for å kunne hjelpe andre
Rasjonell egoisme bidrar også til et bedre liv for de rundt deg. Du er avhengig av å dekke dine egne behov før du har noe å gi til andre. Du må altså være litt egoistisk og tenke på deg selv, før du kan være der for andre, enten som kjæreste, mor, kone, søster, datter eller venninne. Som småbarnsmor i en hektisk hverdag kan det for eksempel være lett å tenke at det ikke er så farlig med deg selv, og at barna må prioriteres. Det vil imidlertid være like viktig å tenke at et lykkelig deg er et bedre deg, og at du da vil kunne gi barna enda mer av deg selv.

Egoisme som drivkraft
Egoisme sies å være menneskers grunnleggende drivkraft, og med god grunn. Egoismen er det som motiverer oss til å jobbe hardt for det vi ønsker å oppnå. Tror du at de menneskene som kommer lengst i livet har kommet dit de er ved utelukkende å tilfredsstille andre? Absolutt ikke. De som kommer lengst i verden er de som vet hva de vil ha og hva de ønsker seg, og som jobber for det. Bruk rasjonell egoisme til å oppnå det du ønsker av livet ditt.

Alt med måte
Egoisme har på den annen side en klar bakside (eller fem), så det gjelder å kunne skille mellom de positive og negative aspektene ved egoisme. Det finnes ingen fasitsvar, da det som gjør venninnen din lykkelig ikke nødvendigvis er det samme som gjør deg lykkelig.

The Free Dictionary definerer egoisme som det å sette seg selv og sine behov foran andre, altså egenkjærlighet. Men selv om det oppfordres til en viss form for denne egenkjærligheten, har man altså ingen moralsk rett til å overkjøre eller trykke noen andre ned på veien. Det handler altså om å kunne holde egoismen på et rasjonelt nivå, hvor dine valg og handlinger ikke skjer på bekostning av andre i negativ forstand. Det er nemlig ikke nødvendig.

Legg igjen en kommentar

Vis
Skjul