Refinansiering med sikkerhet

De fleste som refinansierer gjør det ut i fra et ønske om å kutte rentekostnadene, samt få bedre kontroll over privatøkonomien. I mange tilfeller kan det også være den raskeste veien ut av et økonomisk uføre.

Refinansiering av gjeld kan være til stor hjelp når kredittgjeld og dyre smålån har hopet seg opp og blitt vanskelige å håndtere. Ved å samle slike utgifter i et billigere lån vil de månedlige utgiftene reduseres samtidig som du unngår ubehagelige inkassosaker.

Når krever banken sikkerhet?

Har du allerede betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker? Da vil de fleste banker kreve sikkerhet for å gi deg lån til refinansiering. Dette skyldes simpelthen at det innebærer en økt risiko for banken å låne ut penger til individer med betalingsproblemer.

Merk: I noen tilfeller vil bankene også kunne kreve sikkerhet for lånet selv om søkeren har en god betalingshistorikk. Det kan blant annet bli aktuelt dersom inntektene til den som søker er for lave.

Når det gjelder refinansiering gjennom banker som spesialiserer seg på forbrukslån er dette som regel ikke et tema. De fleste vil nemlig avslå søknaden dersom søkeren har betalingsanmerkning eller pågående inkassosaker, uavhengig av om søkeren kan stille med sikkerhet eller ei.

Heldigvis finnes det flere unntak til denne regelen. Her finner du mer informasjon om refinansiering med sikkerhet og hvilke løsninger som eksisterer.

To finansieringstyper

Hovedfordelen med å stille sikkerhet for et lån er at du normalt får betydelig bedre rentebetingelser enn for usikrede lån. Årsaken er at risikoen for mislighold faller betraktelig når du stiller sikkerhet med egne eiendeler.

Det er likevel viktig å påpeke et viktig unntak. Har du eksisterende betalingsanmerkninger og inkasso vil du måtte betale betydelig høyere kostnader. Dette er ofte et “siste alternativ” for de som har havnet i et økonomisk uføre.

Refinansiering med sikkerhet er påkrevd dersom låntaker har betalingsanmerkninger og utestående inkasso. Det har å gjøre med bankenes risikostyring og kun et mindre antall nisjébanker tilbyr i dag en slik løsning (deriblant Bank2). Husk i tillegg at bankene har lov til å føre historikk over hvilke kunder som tidligere har hatt betalingsanmerkning og fått avslag på lån.

Alle rentebetingelser er gjenstand for en individuell vurdering. Rentesatser vil dermed variere fra bank til bank, samt mellom den enkelte kunde. Rentenivåene på sikrede lån ligger som oftest betydelig lavere enn for de usikrede.

Et normalt forbrukslån vil i de fleste tilfeller leveres med en nominell rente mellom 7 til 20 prosent. Sikrede lån tilbys derimot med rentesatser mellom 4 til 10 prosent. Hva du ender opp med å betale vil avhenge av din personlige kredittscore, styringsrenten og bankens påslag. Hos portalen Lånius kan du sammenligne prisene på ordinære forbrukslån.

Hva kreves som sikkerhet?

Den vanligste formen for sikkerhet er at banken tar pant i en bolig som eies av den som skal låne til refinansiering. I noen tilfeller kan en bank også akseptere pant i tilsvarende eiendom slik som hytte, ubebygde tomter eller annet eiendomsareal.

Verdien av panteobjektet bestemmes gjennom en verditakst. Den kan gjennomføres som del av en offentlig godkjent taksering eller en verdivurdering. Verdivurderinger foretas normaltvis av eiendomsmeglere, enda et knippe banker også tilbyr denne typen tjenester.

Også andre verdiobjekter kan stilles som sikkerhet. Det inkluderer utvalgte kjøretøy, intellektuelle rettigheter et cetera. I omtrent alle tilfeller vil det likevel være snakk om at låntaker stiller sin egen privatbolig til disposisjon som sikkerhet.

Kausjonsansvar

De fleste banker aksepterer også at kausjonsansvar stilles som sikkerhet for et lån. Da er det snakk om at en tredjepart stiller sin egen bolig (eller annet verdiobjekt) som sikkerhet for lånet, på samme vis som om låntakeren selv skulle gjort det.

En slik ordning er imidlertid mer komplisert og den innebærer at kausjonisten kan bli holdt ansvarlig for låntakerens gjeld. Skal du refinansiere med sikkerhet via kausjonist bør denne personen sette seg ekstra godt inn i hva det innebærer.

Ordningen refereres ofte til som “medlåntaker” i norsk media. I mange tilfeller er det snakk om foreldre som stiller sikkerhet i egen eiendom for at banken skal gi barna boliglån.

Om du ikke kan stille med sikkerhet

Personer med betalingsanmerkninger som ikke eier fast eiendom har strengt tatt kun én vei å gå for å skaffe refinansiering. De må kvitte seg med betalingsanmerkningen først. Alle slike anmerkninger skal i henhold til lovverket slettes så snart gjelden er gjort opp.

Kreditor plikter å melde fra til kredittopplysningsbyråene som deretter skal slette anmerkningen automatisk. Likevel er det rapportert om flere tilfeller der dette ikke har skjedd, som igjen har ført til problemer for låntaker. Det er derfor lurt å sjekke at dette gjøres på egenhånd.

Etter at alle betalingsanmerkninger er slettet blir det igjen mulig å søke om refinansiering. Da vil man kunne få akseptert lånesøknader om forbrukslån, lån til refinansiering, kredittkort og annet. Da er det bare om å gjøre å ikke havne i samme situasjon på nytt.

Nå vil det også snart innføres et gjeldsregister over usikrede lån, som gir bankene full oversikt over hva en lånesøker skylder.

 

Kostnadseksempel: Kr. 120 000, 5 års nedbetalingstid, effektiv rente 17,69%, kostnad 56 626,-, totalbeløp: Kr. 176 626,-.

Skrevet av: Femelle

Legg igjen en kommentar

Vis
Skjul