Michaelsen: Jeg er faktisk overrasket over at skolen, systemet og lærerstaben og alle andre som jobber med ungdommer er såpass INKOMPETENTE!

Michaelsen: Jeg er faktisk overrasket over at skolen, systemet og lærerstaben og alle andre som jobber med ungdommer er såpass INKOMPETENTE!. Problemet i dag er at det er ingen som legger merke til psykiske problemer, eller folk som er på vei til å få det.

Vis
Skjul