GRUNNLEGGENDE TRENINGSPRINSIPPER

Av: Joyce Sesilie

Trening kan defineres som: systematisk påvirkning av utøver over tid med sikte på endring av fysiske, psykiske, soiale, koordinative, teknsike og taktiske forutsetninger som ligger til grunn for prestasjonsevne (Weuneck, 2003).

God planlegging og gjennomføring av trening bygger på noen generelle prinsipper. Disse prinsippene skal være et hjelpemiddel for å oppnå optimal utvikling av fysisk form, forebygge skader og unngå overtrening.

SAMSUNG CSCHadde trent litt på forhånd før stuntet med 12-timer i strekk på sykkelrulle.

Prinsippet om belastning / tilpasning
Kroppen tilpasser seg ny og stadig større belastninger ved regelmessig og gradvis økende påkjenning. Treningsbelastningen avhenger av varighet, intensitet og hyppighet. Tilpasningsevnen til  treningen avgjørdes av flere faktorer, blant annet utøvers treningstilstan, restitusjonstilstand- og tiltak og kvalitet på treningen.

Hadde trent på å få av våtdrakten i fart før min første triathlon-konkurranse, heldigvis!

Prinsippet om spesifisitet 
Man må trene på det man skal bli god til. Spesifikk trening gjør at kroppen tilpasser seg fysiologisk til de kravene jobben stiller.

Prinsippet om progresjon 
Dette innebærer en gradvis og systematisk økning av de viktigste belastningsfaktorene i treningen på kort og lang sikt. En gradvis oppbygning av treningsbelastning er viktig for å forebygge skader og overbelastning.

IMG_3673

Prinsippet om variasjon 
Treningseffekten avtar etter man har benyttet seg av samme treningsregime over en lengre periode. Det er derfor viktig med variasjon for å oppnå optimalt treningsutbytte. Å trene varriert kan også gjøre at man holder seg motivert.

Prinsippet om kontroll 
Systematisk testing gjennom treningsåret er viktig for å kontrollere at treningsregimet gir de resultatene man ønsker. Analyser av testresultater og gjennomført trening er viktig for riktig formutvikling. Dersom utviklingen ikke er som ønsket kan man gjøre de nødvendige justeringene i treningsplanen for å oppnå de resultatene man ønsker.

«Idrettens treningslære» av Asbjørn Gjerset, Universitetsforlaget 

«Utholdenhetstrening, forsking og beste praksis» av Espen Tønnessen, Eystein Enoksen og Leif Inge Tjelta

 

Bloggen til Joyce Sesilie finner du her!

Skrevet av: Maren Eiane

Legg igjen en kommentar

Vis
Skjul